DIP KADINLARI Dervish In Progress (DIP) Ailesi’nin kadınlarından oluşan bir gösteri sunmak için festivalin Kadın ve Çocuk mottosu ile Dünya Kadınlar Günü harika bir fırsat! DIP, 20 yıl önce kendini çağdaş bir dans performansı olarak gösterdi. Ardından herkesin ziyaret edebilip düşünsel, duygusal ve bedensel beslenebildiği atölye ve inzivalar formatında gelişti. Yıllar sonrasında bugün, 50 kadar ülkede yüzbinlere ulaşmış çağdaş bir performans dili; 30’dan fazla ülkede atölye, inziva ve sunumlarla binlerce insanın deneyimlediği, bütünsel gelişime destek veren aktif bir meditasyona, bilişsel bir terminolojiye dönüşmüştür! Bütün bu samimi ve doğal gelişmelerin ardından şimdi DIP-Teacher Education Program (DIP-TEP) var sırada! DIP-TEP’in amacı daha geniş kitlelerin bu terminolojiden, aktif meditasyondan faydalanabilmesini sağlamak için yeni eğitmenler yetiştirmek. İşte bu gösteri, bazı DIP-TEP öğrenicileri ve DIP’ye gönül vermiş birkaç kadın tarafından sergilenecek. Mutlu İnsan Festivali çerçevesinde gösteriminin amacı da DIP’nin herkesçe yapılabildiğini, gönlü açık herkesi dönüştürdüğünü izleyeceklere görünür kılmak. Hızı ve yoğunluğu artmış, frekansı ve vibrasyonu şiddetlenmiş 21. yüzyıl insanı bizler, varlığımızı artık sadece çoklu disiplinler ve çok yönlü yaşamlarla anlamlandırabiliyoruz. Bu nedenle bu hayata uyumlanmamızın çok yönlü eğitim ve etkinliklerle olacağını unutmayalım! Koreografi ve konsept: Ziya AzaziPerformansçılar: Elçin Canbaz, Gizem Topal, Hale İşsever, Sinem Şimşek, Şaziye Özlem TuranMüzik: Fazaıl Say - İnsan İnsan, Beats Antique - Egyptic, Süre: 15 Dakika

ziya azazisinem şimşekgizem topalşaziye özlem turanhale işseverelçin canbazmutlu insan festivalifazıl saybeats antiquedervish in progressDIP kadınlarıcontemporary spinningspinningactive meditationdance